Nowa platforma DEFI wkracza na rynek! Zarabiaj pasywnie - token sale 0.25$ Wchodzę!
USDC

USD Coin (USDC)

Kup USD Coin

Kurs USD Coin:

4.69zł

-0.58%

Kapitalizacja rynkowa

265717789151 PLN

Wolumen (24h)

22302917375 PLN

Podaż w obiegu

55546939563 USDC

All-Time High

-

All-Time Low

-

Popularność wg CMC

#4
Aktualny kurs USD Coin USDC wynosi 4.69 zł. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USD Coin spadł o -0.58% a 24-godzinny wolumen tej kryptowaluty wynosi 22 302 917 375.00 zł. Kryptowaluta w ciągu ostatnich 24 godzin zanotowała najwyższą cenę na poziomie 0.00 zł, natomiast jej najniższy poziom wyniósł 0.00 zł. Najwyższa cena USD Coin w wymiarze ostatnich 7 dni wyniosła 0.00 zł, a jej najniższy poziom wynosił 0.00 zł. Kurs USD Coin w wymiarze ostatnich 30 dni wzrósł o 3.53%.
Kalkulator kryptowalutowy
Źródło danych: Coinmarketcap.com
1h 24h 7d 14d 30d 1y
-0.2% -0.58% -1.58% 1.84% 3.53% 17.92%
Źródło danych: Coinmarketcap.com

Oceń kryptowalute

Twój głos został już dodany.
Ocena: 5 z 5
Liczba ocen: 1

Czym jest USDC?

USDC jest przede wszystkim stablecoinem, co oznacza, że jest to kryptowaluta minimalizująca wahania rynkowe jej wartości. W związku z tym, zależność ma tutaj wartość waluty tradycyjnej (w tym przypadku dolara). Zależy więc właśnie od niej i jednostka odpowiada jednej jednostce dolara. Wskazać należy, że USDC posiada drugą co do wielkości kapitalizację, który utworzyło konsorcjum Centre. 

Twórcami kryptowaluty była m.in. giełda Coinbase, Centre oraz Circle Internet Financial, którzy wprowadzili USDC w roku 2018 opierając go jednocześnie o sieć Ethereum, co dla wielu użytkowników mogło wydawać się niczym specjalnym. Wskazać jednak należy na zależność, iż stanowi ona odpowiednik dolara amerykańskiego jednak w formie w pełni cyfrowej. Oznacza to, że jakiekolwiek przelewu mogą odbywać się bez ograniczeń geograficznych, a ich transfer zajmuje kilka minut. Warto wspomnieć, że w 2020 r. Circle i Coinbase ogłosili i ważnej aktualizacji dla kryptowaluty oraz inteligentnych kontraktów, które mają na celu ułatwić używanie stablecoina w życiu codziennym, tj. przy płatnościach, handlu czy transakcjach P2P (ang. Peer-to-peer).

Ciekawostka: Dla potwierdzenia zaufania i zapewnienia transparentności systemu, firma opublikowała informacje, że każdego miesiąca stan rezerw dolarowych dla USDC potwierdza 5 największych księgowych firm, m.in. Grant Thornton LLP. Co więcej, firma publikuje raporty, które mają zapewnić użytkowników, że krypotwaluta USDC jest w pełni wymienialna na dolary amerykańskie.

W jaki sposób USDC zapewnia prywatność swoim użytkownikom?

Jak wskazuje analiza, USDC jest uregulowany poprzez odpowiednie instytucje finansowe, a także zabezpiecza aktywa i odpowiada jeden do jednego walucie amerykańskiej. Odpowiednią prywatność i jej zabezpieczenie zapewnia konsorcjum Center, które odpowiada za ustalenia w zakresie techniki, polityki i standardów finansowych stablecoina.

Jak kopać kryptowalutę USDC?

Istota USDC polega na tym, że do ich wydobycia nie jest konieczne zakupywanie koparki kryptowalutowej, która pochłania wiele energii. Wynika to m.in. z tego, że nawet instytucja finansowa może stać się emitentem USDC, od której zewnętrzni klienci będą wymieniać kryptowalutę. Do tego celu musi spełnić określone warunki, takie jak: posiadanie aktywnych licencji, przeprowadzenie audytów programowych AML wraz z uzyskaniem zgodności standardów FATF, odpowiednia ilość rezerw w stosunku 1:1 z tokenami (raportowanie o dowodach na istnienie rezerw potwierdzonych przez biegłego rewidenta), umożliwienie wymiany i wykupu USDC od pozostałych członków emitenta. 

Jak widać, aby instytucja finansowa miała prawo emitowania, musi spełnić szereg dość restrykcyjnych warunków, dlatego też może być to dla niektórych potwierdzeniem o jego zabezpieczeniu.

Jako że USDC został stworzony przez Coinbase, to dzięki tej platformie można zakupić stablecoina. Pierwszym krokiem do zrealizowania transakcji jest m.in. utworzenie konta bądź zalogowanie się do konta Coinbase, gdzie następnie będzie możliwe przeliczenie USDCS po kursie 1 dolara amerykańskiego odpowiednio za 1 USDC (zapewnia się tutaj zero jakichkolwiek opłat). Finalnie, użytkownik może dysponować w pełni kryptowalutą i może transmitować ją w inne miejsce bądź może ponownie przeliczyć ją na dolary amerykańskie.

Jak działa USDC?

Użytkownicy, którzy już stali się właścicielami kryptowaluty, stają się emitentem waluty i są uprawnieni do przesyłania środków do sieci. Wydający transmituje polecenia za pomocą sieci z CENTRE, gdzie weryfikowane są tokeny USDC. Natomiast w przypadku wykupu, klient dokonuje czynności wykupu po zrealizowanej weryfikacji i potwierdzonej zgodności, gdzie USDC są usuwane z obiegu, a wartości z rezerwy przesyła się do banku zewnętrznego klienta.

Co ważne, USDC można przechowywać nawet części jego wartości taki jak np. 0,0003 USDC, zatem nie jest konieczne inwestowanie całości jego wartości, a jedynie możemy pozwolić sobie na tyle, ile jesteśmy w stanie zaoferować. Jak znajdujemy w oparciu Coinbase na temat zintegrowania USDC z Ethereum, wskazuje się, że wybrano tę sieć ze względu na to, iż Etherum uznawane jest za platformę wiodącą inteligentnych kontraktów, które opiera się przy jednoczesnym silnym wsparciu programistów.

Aby odpowiednio zobrazować funkcjonowanie USDC, warto wyjaśnić to na podstawie trzech punktów:

 1. Wysyłka żądania do emitenta USDC i oczekiwanie na wykup odpowiednio do wartości – kwoty w dolarach amerykańskich na USDC.

 2. Wysyłka żądania do smart contractu USDC, który ma na celu ich dalszą wymianę USDC na dolary amerykańskie, a następnie cofnięcie ich z obiegu odpowiedniej/takiej samej wartości tokenów.

 3. Emitujący dostarcza daną kwotę w dolarach amerykańskich na rachunek bankowy podmiotu.

Warto wspomnieć, że otrzymana kwota zmniejszona jest o wszelkie opłaty, które zostały wcześniej poniesione.

Na czym polega specyfika USD Coina? Przede wszystkim, umożliwia on odwrotną wymianę – a więc możliwość zamiany USDC na dolary amerykańskie, które również warto wyodrębnić w trzech etapach:

 1. Podmiot organizuje żądanie do emitenta USDC w odpowiedniej wartości dolary amerykańskie na USDC.

 2. Podmiot emitujący żąda za pomocą smart contractu USDC, aby dokonać zamiany tokenu na dolary amerykańskie, przy eliminacji odpowiedniej wartości tokenów z obiegu.

 3. Emitent dokonuje transmisji dolarów amerykańskich z rezerwy na rachunek bankowy podmiotu, a ten zyskuje środki pieniężne, które odpowiadają odpowiedniej wartości tokenowi USDC. Tak samo jak w etapie wymiany dolarów amerykańskich na USDC – wartość ta pomniejsza się tutaj o opłaty, jakie potencjalnie poniósł dany użytkownik.

Czym jest CENTRE i jaki ma cel?

CENTRE ma na celu zapewnić rozwój technologii i przyczynić się do rozwiązania potencjalnych problemów, jakie związane są ze zmiennością cen, w związku z tym utworzono USDC, która ma eliminować dotychczasowy problem. Tworzy schemat, który ma zapewnić rozwiązanie powiązań różnych portfeli w skali globalnej i celem jest również przepływ kapitału między portfelami, w taki sposób jak ma to miejsce w przeglądarkach internetowych oraz chociażby wiadomościami e-mail czy SMS.

Oprogramowanie CENTRE ma być zarządzane przez niezależną organizację i określony podmiot, który będzie odpowiadał solidarne do tych działań. Wspiera, zarządza bieżącymi pracami badawczo-rozwojowymi dla programu otwarto-źródłowego.

To wszystko ma zapewnić, że CENTRE jest znaczącą i globalną i otwartą na rynek globalny organizacją, która ma prawidłowo współpracować z portfelami cyfrowymi bez barier geograficznych.

Co więcej, CENTRE czuwa nad tym, aby komercyjni emitenci USDC posiadali licencję do jego obsługi i wyznacza wymogi sprawozdawczości wszelkich przeglądów.

Czym jest CIRCLE?

Co ciekawe, CIRCLE nazywany jest również start-upem walut cyfrowych, który wspiera nawet gigant – Goldman Sachs. Circle wraz z Center i Coinbase rozwija stablecoina USD Coin. CIRCLE powstało dzięki osobom takim jak Jeremy Allaire i Sean Neville w 2013 r. i służy jako główny przekaziciel środków pieniężnych, a więc można powiedzieć, że stanowi pewną finansową księgę. Dzięki funkcjonowaniu CIRCLE, przedsiębiorstwa mogą przekazywać środki pieniężne za pomocą amerykańskich firm, które świadczą usługi finansowe. Istotna jest tutaj kwestia regulacji prawnych, która w tym przypadku została ściśle opisana, tak więc wszelkie firmy zajmujące się specyfiką przekazywania pieniędzy musi restrykcyjnie przestrzegać ustalonych zasad.

Wspomnieć należy, że CIRCLE nie jest zobowiązany do pobierania żadnych opłat, które użytkownik mógłby ponieść w sytuacji korzystania z usług tokenizacji czy wykupu jakie oferuje CIRCLE. Wskazać jednak należy, że wszelkie transmisje za pośrednictwem rachunku bankowego niosą za sobą prowizję (szacuje się, że jest to ok. 50 dolarów amerykańskich).

Potencjalne zastosowania kryptowaluty USDC

W oparciu o inteligentne kontrakty, stablecoin umożliwia obsługę produktów i usług wielu firm, a także portfele cyfrowe, giełdy, protokoły DeFi, usługi oszczędnościowe, pożyczki czy transakcje płatnicze. Jak widzimy zastosowanie jest dość szerokie natomiast, warto pamiętać również o wadach i zaletach, o których mowa poniżej.

Wady i zalety USDC

Z pewnością najistotniejsza wada jest fakt, że jest ona odpowiednikiem dolara amerykańskiego, dla jednych może być to zbawienne a dla inwestorów nie będzie to forma korzystnej inwestycji. W związku z tym jest w pełni zależna od kursu dolara. Natomiast biorąc pod uwagę założenia, może być to również preferowane jako zaleta, pewnej i stabilnej waluty cyfrowej, która umożliwi po prostu unowocześnienie dotychczasowych płatności. Co więcej, do posiadania USDC nie wymaga się tworzenia konta bankowego w przeciwieństwie do zwykłego dolara amerykańskiego. Oznacza to, że do jego posiadania nie jest niezbędne zamieszkiwanie w danym regionie. 

Niewątpliwie do zalet kryptowaluty można przede wszystkim zaliczyć jej stabilną wartość. Biorąc pod uwagę, że klient ma możliwość wymiany stablecoina na rachunku bankowym, którego konto bankowe jest w dolarach amerykańskich, daje poczucie bezpieczeństwa i dzięki temu odpowiada za stabilność ceny kryptowaluty, ponieważ jak wspomniano, stanowi 1:1 dla dolara. Ponadto, USDC gwarantowany jest przez dolar amerykański co oznacza, że jest odpowiednio zabezpieczony na koncie bankowym. 

Jego zaletą jest również fakt, że jest on obsługiwany przez Ethereum, jest jego tokenem. W związku z tym, można przechowywać go w portfelu, który jest kompatybilny z Ethereum. Jego istotą jest to, że transakcji można dokonywać międzynarodowo, został m.in. stworzony w tym celu, aby móc dokonywać globalnych transferów pieniężnych bez znaczenia na bariery geograficzne. Jako jeden z nielicznych stablecoinów USDC pozyskał zapewnienie w regulacjach prawnych, co jest dowodem na dodatkową pewność kryptowaluty.

Dlaczego warto skorzystać z USDC?

Odpowiadając na to pytanie, istotne jest zauważenie pewnych faktów. USDC funkcjonuje w oparciu o dolar amerykański, a jest jednak wyeliminowane funkcjonowanie instytucji finansowych i wszelkiej biurokracji. Ponadto możliwe jest obejście wyniszczonych gospodarek skutkujące zjawiskiem hiperinflacji. Ponadto, przesył pieniędzy odbywa się międzynarodowo, a wymogi formalne są zerowe.

USDC a Bitcoin – podstawowe różnice

USDC a Bitcoin – podstawowe różnice (dane na 15.10.2020 r.)

Nazwa 

USD Coin (USDC)

Bitcoin (BTC)

Rok powstania

2018

2009

Maksymalna podaż

-

21 000 000 BTC

Ilość monet w obiegu

2 747 344 153 USDC

18 475 731 BTC

Nagroda za blok

-

6,25 BTC 

Kapitalizacja rynkowa

2 743 668 237 USD

209 414 032 620 USD

Cena za jedną monetę

1 USD

11 310 USD

Algorytm

-

SHA-256

Ile kosztuje (USDC)? Na jakich giełdach jest notowane?

Przykłady giełd kryptowalutowych dla USDC

Giełdy krypto-krypto

Handel na nich odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kryptowalut

 • Finexbox

 • Bitfinex

Giełdy krypto-fiat

Handel na nich odbywa się zarówno za pośrednictwem kryptowalut, jak i walut fiducjarnych

 • Binance

 • Coinbase

 • BitMart

Portfele kryptowaluty dla (USDC) – jaki wybrać?

Decydując się na portfel kryptowalutowy, musimy rozpoznać jego cechy, aby móc odpowiednio sklasyfikować, czy odpowiednik przechowywania naszego tradycyjnego portfela będzie miał odpowiednie zastosowanie. Zależy to od wielu czynników, m.in. od tego jaką ilość kryptowalut posiadamy, czy są one cenne i jaki budżet mamy na pokrycie portfela. Zwrócić należy uwagę, że w przypadku, gdy decydujemy się na inwestowanie pokaźnych już sum kryptowalutowych, warto poświęcić nieco więcej pieniędzy na odpowiednie portfele przechowujące nas zasób pieniężny, ponieważ nieodpowiednie zabezpieczenie będzie skutkowało najzwyczajniej, kradzieżą naszych kapitałów.

Przykłady portfeli kryptowaluty dla (USDC)

Przed przystąpieniem do rozróżnienia i wykwalifikowania poszczególnych portfeli dla USDC, warto wspomnieć o specyfikacji poszczególnych z nich. Portfel ma służyć do interakcji sieciowej z technologią blockchain, ale można rozróżnić je również na dwa rodzaje: portfele gorące i portfele zimne.

Gorący portfel charakteryzuje się ścisłym powiązaniem z Internetem, gdzie posiadacz ma indywidualny adres, gdzie możliwe jest wpłacanie/przesyłanie i handlowanie kryptowalutami. Jest to najczęstszy wybór użytkowników ze względu na ogólnodostępność oraz zazwyczaj darmowy dostęp do użytkowania. 

Zimnym portfelem nazywamy portfele, które w przeciwieństwie do gorącego portfela nie są połączone z Internetem. Co więcej, tutaj istnieje pewien nośnik, który działa offline i przechowuje nasze środki poprzez pewne narzędzia przypominające niekiedy pendrive. Charakteryzuje się najwyższym bezpieczeństwem przechowywania naszych środków.

Przykłady portfeli kryptowalutowych dla (USDC)

Portfele kryptowalutowe zimne

Portfele sprzętowe dla USDC

Występują w postaci fizycznej. Nie są darmowe, dlatego też dla początkującego użytkownika mogą być nieodpowiednie ze względu na dość wysoką cenę. Warto zaopatrzyć się jedynie w oryginały, warto zakupić je od samego producenta – w celu upewnienia się, że brak na nich złośliwego oprogramowania.


 • Ledger

 • CoolWallet

Portfele kryptowalutowe gorące

Portfele desktopowe dla USDC

Portfele te są dostępne na systemie Windows lub innych oprogramowaniach, jak MacOS czy Linux. Portfele desktopowe są darmowe.

 • Exodus

Portfele przeglądarkowe dla USDC

Portfele przeglądarkowe są darmowymi stronami internetowymi na których można się zarejestrować, a następnie logować za pomocą loginu i hasła.

 • Coinbase Wallet

Portfele mobilne dla USDC

Jak sama nazwa wskazuje – cechuje je mobilność, są to zazwyczaj aplikacje na telefon, które umożliwiają przeglądanie naszego zasobu kryptowalut wszędzie tam, gdzie jest internet. Są zazwyczaj darmowe.

 • Dexwallet

Umieść na swojej stronie kalkulator USD Coin, a także wykres USDCPLN wykorzystując poniższe widgety.

Kalkulator USD Coin

Źródło: Tokeneo

Aby umieścić taki kalkulator na swojej stronie, wklej poniższy kod w odpowiednie miejsce.

Wykres USDC-PLN

Źródło: Tokeneo

Aby umieścić taki wykres na swojej stronie, wklej poniższy kod w odpowiednie miejsce.

Aby uruchomić kalkulator lub wykres na swojej stronie należy:

 • Skopiuj kod wybranego widgetu oraz wklej go w odpowiednie miejsce na swojej stronie
 • Możesz także skonfigurować widgety według potrzeb modyfikując parametry:
  • data-crypto="" - wprowadź listę kryptowalut, które będą dostępne w kalkulatorze kryptowalut. Wprowadź shortname kryptowaluty. Możesz dodać wiele krypto, np. BTC,ETH,TEO. Listę dostępnych kryptowalut znajdziesz tutaj. Aby dodać wszystkie kryptowaluty - pozostaw znacznik pusty.
  • data-fiat="" - wprowadź listę walut FIAT, które będą dostępne w kalkulatorze kryptowalut, możesz wybrać wiele walut wpisując np. PLN,USD,EUR,GBP. Aby dodać wszystkie waluty FIAT - pozostaw pole puste.
 • Parametry są konfigurowalne w przypadku kalkulatora kryptowalut. W przypadku wykresu nie ma możliwości dodania wielu parametrów (krypto bądź fiat).
 • Aby używać widgetów, należy zamieścić na swojej stronie link wskazujący źródło. Link jest zawarty w powyższych kodach widgetów. Link nie powinien zawierać parametru rel="nofollow".
Zmaksymalizuj swój potencjał Metaverse
zapewniając codzienne nagrody i pasywny dochód w wysokości 0,5% dziennie

Drogi użytkowniku,

podczas przeglądania i korzystania z usług naszych serwisów wykorzystujemy pliki cookies, które służą poprawnemu i bezpiecznemu świadczeniu przez nas usług. Pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w związku korzystaniem ze serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu Internetowego. Zamykając ten komunikat (klikając w przycisk “Akceptuję i przechodzę do serwisu” ) wyrażasz zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych oraz przetwarzania ich przez Lushup Holdings FZ LEE, oraz akceptujesz politykę prywatności serwisu. Zamknięcie powiadomienia poprzez “X” wiąże się jednoznacznie z wyrażeniem zgody

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie oraz dostosować serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych:
Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych
 • określania profilu użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych,

Podmioty zewnętrzne:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka prywatności serwisu

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym ommyo.news/news/pl (dalej jako "Serwis Internetowy" lub „Serwis”). Administratorem Serwisu internetowego jest Lushup Holdings FZ LEE, Fujairah - Creative Tower, P.O.Box 4422 Fujairah, United Arabs Emirates.

Pełny dokument, w którym przeczytać można politykę prywatności usług ommyo dostępny jest w tym dokumencie.

Szczegółowe ustawienia mogą być zmieniane w przeglądarce.